Kariéra v Bearded Brothers

Náplň práce:

 • Čistenie, leštenie a utieranie nábytku a vybavenia od prachu.
 • Umývanie okien, sklených výplní dverí a ostatných sklených povrchov.
 • Vysýpanie smetných košov, popolníkov.
 • Vysávanie nečistôt z kobercov, rohožiek a ostatných textílií.
 • Zametanie podláh, dlažieb a exteriérových povrchov.
 • Čistenie a dezinfikovanie sociálnych zariadení, dopĺňanie hygienických potrieb.

 

Ponúkaný plat: od 3,2€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Vítanie hostí pri príchode a usmerňovanie parkujúcich hostí
 • Poskytovanie základných informácii o areáli, odpovedanie na bežné otázky
 • Udržiavanie reprezentatívneho vzhľadu parkoviska

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Komunikatívnosť
 • Príjemné vystupovanie na verejnosti
 • Anglický jazyk- základy

 

Ponúkaný plat:od 3€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Opravovanie a vymieňanie poškodených častí nábytku, elektrických prístrojov, elektroinštalačného a vodoinštalačného materiálu (menej náročné opravy)
 • Montovanie a demontovanie svietidiel, vypínačov, elektrických zásuviek, vypálených žiaroviek a žiariviek, vodovodných batérií, kľučiek, zámok a pod
 • Uvoľňovanie zaneseného a upchatého vodovodného potrubia
 • Vymieňanie prasknutého a utesňovanie presakujúceho či inak poškodeného vodovodného potrubia, umývadiel, toaliet, sprchových kútov, vaní, pisoárov a pod.
 • Vymieňanie poistiek, zapínanie vyrazených ističov.

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Manuálna zručnosť
 • Fyzická zdatnosť
 • Schopnosť riešiť problémy
 • Vodičský preukaz B

 

Ponúkaný plat: od 3€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Vítanie hostí a návštevníkov
 • Poskytovanie  informácii o areáli/reštaurácii, fungovaní servisu, odpovedanie na otázky hostí
 • Telefonické vybavovanie rezervácii, práca s rezervačným systémom

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Príjemné vystupovanie na verejnosti
 • Reprezentatívny vzhľad
 • Komunikatívnosť
 • Anglický jazyk – komunikatívne

 

Ponúkaný plat: od 3,5-4,5€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Prestieranie stolov, kladenie príborov, tanierov, pohárov
 • Privítanie a usádzanie hostí podľa aktuálnych voľných kapacít
 • Poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov
 • Prijímanie objednávok od zákazníkov
 • Servírovanie objednaných pokrmov a nápojov, príležitostné dokončovanie prípravy pokrmov na stole
 • Prijímanie a odovzdávanie reklamácií zodpovednému pracovníkovi
 • Vyúčtovanie platieb a inkasovanie dlžnej sumy v domácej a cudzej mene, prípadne platobnej karty
 • Odnášanie použitých príborov, tanierov a pohárov zo stolov
 • Zabezpečovanie rezervácií stolov

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Príjemné vystupovanie na verejnosti
 • Komunikatívnosť
 • Ústretovosť
 • Odolnosť voči stresu
 • Práca s pokladňou
 • Anglický jazyk komunikatívne

 

Ponúkaný plat: od 3,5€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Asistencia čašníkom a barmanom v reštaurácii
 • Prestieranie stolov, kladenie príborov, tanierov, pohárov
 • Pomoc čašníkovi pri prinášaní a odnášaní pokrmov, nápojov a použitého riadu
 • Kontrolovanie stavu aktuálnych objednávok

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Príjemné vystupovanie na verejnosti
 • Fyzická zdatnosť
 • Odolnosť voči stresu
 • Anglický jazyk komunikatívne

 

Ponúkaný plat: od 3€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Servírovanie alkoholických a nealkoholických nápojov
 • Prijímanie objednávok od zákazníkov
 • Pripravovanie miešaných nápojov s dôrazom na dodržiavanie správneho postupu a receptúry
 • Umývanie a leštenie použitých pohárov, čistenie barmanského náradia
 • Zoraďovanie vystavených fliaš a pohárov na regály
 • Vyúčtovanie platieb, inkasovanie hotovosti a narábanie s registračnou pokladňou
 • Sledovanie aktuálneho stavu skladových zásob
 • Dodržiavanie hygienických noriem na pracovisku

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Komunikatívnosť
 • Príjemné vystupovanie na verejnosti
 • Flexibilita
 • Zručnosť
 • Práca s pokladňou
 • Anglický jazyk komunikatívne

 

Ponúkaný plat:od 4,5€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Asistencia barmanovi, čašníkom
 • Umývanie a leštenie použitých pohárov, čistenie barmanského náradia a riadu
 • Zoraďovanie vystavených fliaš a pohárov na regály
 • Utieranie barového pultu a výmena použitých popolníkov
 • Dodržiavanie hygienických noriem na pracovisku

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Komunikatívnosť
 • Príjemné vystupovanie na verejnosti
 • Flexibilita
 • Zručnosť

 

Ponúkaný plat: od 3€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Pripravovanie teplých, studených pokrmov, burgrov
 • Zodpovedanie za presné dodržiavanie receptúr, kvality a množstva použitých surovín
 • Rozdeľovanie pripravených pokrmov na samostatné porcie
 • Aranžovanie a dekorovanie pokrmov tesne pred podávaním
 • Používanie a starostlivosť o kuchynské náradie a vybavenie
 • Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a zásad

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Samostatnosť
 • Odolnosť voči stresu
 • Schopnosť pracovať v tíme

 

Ponúkaný plat: 4,5-5,5€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Umývanie riadov, obsluha umývačky riadu
 • Vykonávanie pomocných prác v stravovacom zariadení

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • flexibilita
 • dôslednosť

 

Ponúkaný plat: 3€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Obsluhovanie zákazníkov, predaj lístkov, oblečenia a doplnkov
 • Aktívny predaj permanentiek, darčekových poukážok
 • Inkasovanie hotovostných a bezhotovostných platieb
 • Vystavovanie dokladov o kúpe tovaru, záručných listov
 • Zabezpečovanie ochrany tovaru pred odcudzením a znehodnotením
 • Podieľanie sa na pravidelných inventúrach
 • Udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku
 • Zodpovedanie za hotovosť v pokladni

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Príjemné vystupovanie na verejnosti
 • Komunikatívnosť
 • Úslužnosť
 • Trpezlivosť
 • Práca s pokladňou a základné počítačové znalosti
 • Anglický jazyk základy

 

Ponúkaný plat: od 4€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Zabezpečovanie ochrany osôb a súkromného majetku
 • Vykonávanie pravidelných obchôdzok okolo zvereného objektu a priľahlých priestorov
 • Vykonávanie obchôdzok v prípade signalizovaného narušenia chráneného priestoru
 • Monitorovanie objektu a priľahlých priestorov pomocou bezpečnostného kamerového systému
 • Zisťovanie a zaznamenávanie totožnosti osôb
 • Kontrolovanie osôb pri vstupe do objektu, vykonávanie pravidelných alebo náhodných osobných prehliadok pri podozrení na prítomnosť nebezpečných a nepovolených predmetov
 • Kontrolovanie osôb pri opúšťaní objektu, vykonávanie pravidelných alebo náhodných osobných prehliadok pri podozrení z krádeže alebo sprenevery majetku
 • Používanie hmatov, chvatov a iných donucovacích prostriedkov v prípade potreby
 • Spolupracovanie so zložkami polície, hasičského a záchranného zboru
 • Poskytovanie pomoci a poradenstva verejnosti

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Fyzická zdatnosť
 • Bezúhonnosť
 • Anglický jazyk základy

 

Ponúkaný plat: od  4€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Zachraňovanie topiacich sa návštevníkov
 • Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním pravidiel plaveckého zariadenia
 • Poskytovanie prvej pomoci návštevníkom plaveckých zariadení

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Fyzická zdatnosť
 • Dokonalé ovládanie plávania
 • Komunikatívnosť
 • Kurz plavčíka podľa platných európskych noriem
 • Anglický jazyk základy

 

Ponúkaný plat: od  3€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Zodpovednosť za pravidelné upratovanie izieb, verejných a ostatných používaných priestorov v ubytovacom zariadení
 • Vykonávanie dohodnutých upratovacích činností (vysávanie, utieranie prachu, vynášanie odpadkov, výmena posteľnej bielizne, umývanie okien a toaliet).
 • Zabezpečovanie čistoty na izbách a v ostatných priestoroch.
 • Dodržiavanie hygienických štandardov.
 • Výmena a dopĺňanie hygienických potrieb.
 • Prijímanie a vydávanie posteľnej bielizne, uterákov a prestieraní do práčovne.

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Dôslednosť, precíznosť
 • Spoľahlivosť

 

Ponúkaný plat: od 3,2€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • obsluha vleku
 • poradenstvo pre zákazníkov
 • zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel jazdy na vleku
 • starostlivosť o reprezentatívny vzhľad vleku a okolia
 • pomoc pri inštruktáži

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Príjemné vystupovanie na verejnosti
 • Technický typ
 • Samostatnosť
 • Trpezlivosť
 • Predchádzajúce skúsenosti s prácou vlekára výhodou

 

Ponúkaný plat: od  4€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Poskytovanie informácií návštevám a ich navigovanie v rámci objektu
 • Ubytovávanie hostí, spracovávanie údajov o hosťoch, nahlasovanie ubytovaných hostí
 • Vybavovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov
 • Požičiavanie kľúčov od uzamykateľných miestností k tomu oprávneným osobám
 • Uzamykanie vchodových dverí v nočných hodinách, počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Komunikatívnosť
 • Príjemné vystupovanie na verejnosti
 • Anglický jazyk – komunikatívne
 • Práca s rezervačným systémom- zaučíme
 • Práca s počítačom (word, excel)
 • Práca s pokladňou

 

Ponúkaný plat: od  4€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk

(do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Náplň práce:

 • Príprava základných druhov sushi a sushi roliek/ predjedlá
 • Náplňou je zaistiť efektívny priebeh všetkých operácií spojených s výrobou sushi  v súlade s internými štandardami a postupmi.
 • Kuchár je zodpovedný za dodržiavanie hygienických a kvalitatívnych štandardov.

 

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Precíznosť
 • Samostatnosť
 • Trpezlivosť
 • Zmysel pre detail

Ponúkaný plat: od  5,5€/hod.

V prípade záujmu o prácu, prosím, zašlite Váš životopis s fotografiou na kariera@beardedbrothers.sk        (do predmetu, prosím nezabudnite napísať názov pracovnej pozície a miesto výkonu práce).

Potrebujete poradiť?

kariera@beardedbrothers.sk