Kontakt

Bearded Brothers

WakeSoul

Ratnovská zátoka 5208, Ratnovce (okres Piešťany)

E-mail: wakesoul@beardedbrothers.sk

Telefón: +421 907 083 567

Sociálne siete

PR manager

WakeSoul

kontakt pre médiá a podujatia

E-mail: kuzmova@beardedbrothers.sk

Telefón: +421 910 100 901